Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 april 2022 is Ton Smaling, in aanwezigheid van zijn vrouw Nelienke, gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Daarnaast heeft het bestuur Ton voorgedragen voor een benoeming tot erelid van onze vereniging. Voorzitter Annette Pancras sprak Ton, Nelienke en de vergadering toe en memoreerde de talrijke functies die Ton heeft vervuld en al het vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan voor de vereniging de afgelopen 60 jaar dat hij lid is geweest. Het mag duidelijk zijn dat Ton buitengewone verdiensten heeft bewezen en een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het succes van de vereniging.

Conform onze statuten is over deze voordracht voor benoeming tot erelid gestemd op de vergadering welke dit met algemene stemmen heeft goedgekeurd! Ton gaf te kennen zeer vereerd te zijn met de voordracht en heeft zijn benoeming onder dankzegging aanvaard. Daarmee is hij slechts de derde persoon in het 71-jarig bestaan van onze vereniging die benoemd is tot erelid.

 

 

Kijk op deze pagina voor een overzicht van onze ereleden en leden van verdienste