Zoals in een vorige nieuwsbrief is gemeld, heeft de tent te drogen gelegen in het clubgebouw. Inmiddels heeft Sake de tent verder ontmanteld, opgevouwen en opgeruimd. Hartelijk dank!