Hygiëneprotocol COVID-19 preventie

Laatste update: 25 februari 2022

Vanaf 25 februari zijn er geen coronamaatregelen meer. Wel blijft het advies om je aan de basisregels voor hygiëne te houden en is goede ventilatie bij binnenlocaties belangrijk. Bij ons is dit goed geregeld: er is voldoende desinfecterende handgel aanwezig en we hebben een goed ventilatiesysteem in ons clubgebouw.

 


Ons hygiëneprotocol ter preventie van COVID-19 is in werking getreden per 1 juli, de datum waarop binnensport weer is toegestaan, en sindsdien geactualiseerd met aanvullende richtlijnen en maatregelen en zal verder worden bijgewerkt wanneer nodig. Het protocol met uitgewerkte maatregelen en instructies is toegespitst op de accommodatie van TTV Kracht en Vriendschap te Renkum en opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM, het protocol ‘Verantwoord sporten’ van sportkoepel NOC*NSF (opgesteld in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten), de aanvullende tafeltennis-specifieke richtlijnen van de NTTB en de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 dat van kracht is per 17 juli 2021. De gemeente Renkum is het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Andreas Veenendaal (secretaris) is binnen de vereniging aangesteld als corona-verantwoordelijke en op dit gebied contactpersoon voor de gemeente en sportinstanties.

Richtlijnen en protocollen ter preventie van COVID-19 worden geregeld bijgewerkt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Bezoek daarom onderstaande websites voor actuele informatie en de laatste versies van de gebruikte protocollen:

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol

NTTB: https://www.nttb.nl/coronadossier/

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2021-07-17

Gemeente Renkum: https://www.sportenbeweegteamrenkum.nl/covid