Hygiëneprotocol COVID-19 preventie

Laatste update: 23 maart 2021

Omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames van COVID-19 patiënten zorgelijk blijft, is binnensport niet toegestaan tot ten minste  18 mei.

Onderstaande protocollen zijn niet van toepassing gedurende de sluiting van ons clubgebouw.


Ons hygiëneprotocol ter preventie van COVID-19 is in werking getreden per 1 juli, de datum waarop binnensport weer is toegestaan, en sindsdien geactualiseerd met aanvullende richtlijnen en maatregelen en zal verder worden bijgewerkt wanneer nodig. Het protocol met uitgewerkte maatregelen en instructies is toegespitst op de accommodatie van TTV Kracht en Vriendschap te Renkum en opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM, het protocol ‘Verantwoord sporten’ van sportkoepel NOC*NSF (opgesteld in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten), de aanvullende tafeltennis-specifieke richtlijnen van de NTTB en de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 dat van kracht is per 1 december 2020. De gemeente Renkum is het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Andreas Veenendaal (secretaris) is binnen de vereniging aangesteld als corona-verantwoordelijke en op dit gebied contactpersoon voor de gemeente en sportinstanties.

Richtlijnen en protocollen ter preventie van COVID-19 worden geregeld bijgewerkt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Bezoek daarom onderstaande websites voor actuele informatie en de laatste versies van de gebruikte protocollen:

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol

NTTB: https://www.nttb.nl/coronadossier/

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM): https://www.vggm.nl/vggm/nieuwsarchief/tijdelijke_wet_covid-19_gaat_in

Gemeente Renkum: https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Coronavirus/Informatie_voor_sport_aanbieders/Maatregelen_sportclubs


Documenten hygiëneprotocol COVID-19 preventie TTV Kracht en Vriendschap

 Klik hier voor het draaiboek hygiëneprotocol COVID-19 preventie

 Klik hier voor het hygiëneprotocol COVID-19 preventie – instructies voor vrijwilligers

 Klik hier voor het hygiëneprotocol COVID-19 preventie – instructies voor spelers