Hygiëneprotocol COVID-19 preventie

Laatste update: 29 juni 2020

Dit draaiboek met hygiëneprotocol ter preventie van COVID-19 treedt in werking per 1 juli, de datum waarop binnensport weer is toegestaan, en wordt geactualiseerd wanneer nodig. Het protocol met uitgewerkte maatregelen en instructies is toegespitst op de accommodatie van TTV Kracht en Vriendschap te Renkum en opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM, het protocol ‘Verantwoord sporten’ van sportkoepel NOC*NSF (opgesteld in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten), de aanvullende tafeltennis-specifieke richtlijnen van de NTTB en de relevante noodverordening en richtlijnen van de gemeente Renkum. Laatstgenoemde is het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor het toezicht. Andreas Veenendaal (secretaris) is binnen de vereniging aangesteld als corona-verantwoordelijke en op dit gebied contactpersoon voor de gemeente en sportinstanties.

Richtlijnen en protocollen ter preventie van COVID-19 worden geregeld bijgewerkt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Bezoek daarom onderstaande websites voor actuele informatie en de laatste versies van de gebruikte protocollen:

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol

NTTB: https://www.nttb.nl/sportprotocol-en-aanvulling-tafeltennis-per-1-juli/

Gemeente Renkum: https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Coronavirus/Informatie_voor_sport_aanbieders/Versoepeling_maatregelen_sportclubs


Documenten hygiëneprotocol COVID-19 preventie TTV Kracht en Vriendschap

 

 Klik hier voor het draaiboek hygiëneprotocol COVID-19 preventie

 Klik hier voor het hygiëneprotocol COVID-19 preventie – instructies voor vrijwilligers

 Klik hier voor het hygiëneprotocol COVID-19 preventie – instructies voor leden en bezoekers