Op dinsdag 16 april is ons Algemene Ledenvergadering 2024 gehouden. Dit jaar stond dit in het teken van enkele huldigingen en meerdere bestuurswisselingen.

 

Jan Schmitz genoemd tot lid van verdienste

Jan Schmitz is lid sinds 2003. Sinds 2006 maakte hij deel uit van de 50+ Sportief commissie en heeft van 2011 t/m 2023 deze commissie aangestuurd. In deze periode heeft Jan ook het steevast drukbezochte 50+ Regiotoernooi georganiseerd. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de organisatie van tafeltennisclinics voor scholieren en heeft hij vele jaren deelgenomen in de kascommissie en teamcommissie. Jan is (bijna) altijd aanwezig op onze ALV en levert een constructieve bijdrage aan de vergadering. Tegenwoordig helpt Jan mee met de recent opgestarte OldStars trainingen. Kortom, Jan is een verenigingsman in hart en nieren!

 

Huldiging 100ste lid

Recent hebben we een mijlpaal behaald: de aanmelding van ons 100ste lid! Na jaren van krimp en stabilisatie rond 85-90 leden, zitten we nu op 100 leden. Een goede reden om ons 100ste lid, jeuglid Remco Tax, in het zonnetje te zetten en te huldigen!

Nieuw bestuur in 2024

Op de ALV hebben veel bestuurswisselingen plaatsgevonden. Joren Mulder heeft vorig jaar als bestuurslid ad interim de taken van Jacques Teunissen (na zijn aftreden) overgenomen. Op deze ALV is Joren met algemene stemmen formeel benoemd als bestuurslid Jeugd- en technische zaken.

Monique van den Barg, bestuurslid barbeheer, is aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter Annette heeft Monique bedankt voor haar inzet als bestuurslid de afgelope 11 jaar.

John-Paul Becks stopt als penningmeester maar gaat door in het bestuur als bestuurslid Senioren. Daarmee kan hij meer tijd vrijmaken en aandacht besteden aan het OldStars programma wat hij opgestart heeft. Op een later moment wil John-Paul zich ook richten op jeugdledenwerving voor een woensdagmiddag programma. Het bestuur heeft Chris Claesen voorgedragen als nieuwe penningmeester en de vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met deze benoeming.

Tot slot: voorzitter Annette Pancras is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Arre-Jan van Willigen voorgedragen als nieuwe voorzitter en de vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met deze benoeming. Arre-Jan maakt gebruik van de gelegenheid om Annette te bedanken voor haar inzet als voorzitter de afgelopen 7 jaren en toe te spreken. Annette heeft de vernieuwing van de statuten en reglementen in goede banen geleid, heeft de informatievoorziening naar de leden flink verbeterd en heeft werk gemaakt van de verduurzaming van ons clubgebouw. Ook heeft ze de vereniging geleid door de coronacrisis waaruit we zonder kleerscheuren zijn gekomen. De leden geven middels een daverend applaus blijk van waardering voor  de aftredende bestuursleden.