Na vele voorbereidingen zijn we eindelijk weer open!

Op woensdag 1 juli was het zover, na een noodgedwongen stop van meer dan 3 maanden mochten we eindelijk weer open en kon er getafeltennist worden bij TTV Kracht en Vriendschap! Het bestuur, samen met een aantal vrijwilligers, heeft hard gewerkt om ons clubgebouw coronaproof te maken. Dat begon met het plaatsen van een scheidingswand van veiligheidsglas tussen kantine en speelzaal, een ruime indeling van de tafeltennistafels in de speelzaal,  uitgebreide hygiënemaatregelen, het aanstellen van meerdere coronavrijwilligers en het gebruiken van een reserverings- en registratiesysteem. Daarmee voldoen we aan de richtlijnen van het RIVM, de protocollen van de sportkoepel NOC*NSF en tafeltennisbond NTTB en aan de noodverordening van de veiligheidsregio Gelderland-Midden waartoe gemeente Renkum behoort. Voorlopig hebben we 4 tafeltennistafels en ook 16 zitplaatsen op gepaste afstand van elkaar. Daarom hebben we besloten om ook maximaal 16 personen toe te laten in ons clubgebouw zodat iedereen een zitplek heeft.

 

De eerste slagen op 1 juli direct na middernacht

Meer dan 3 maanden niet kunnen tafeltennissen is voor meerdere leden een beproeving gebleken. Peter van Drueten, die samen met Sake Blaauw diverse klussen in en om het clubhuis hebben uitgevoerd, kwam met een ludiek idee om op 1 juli direct na middernacht een balletje te slaan. Enkele enthousiaste leden hebben hun nachtrust opgeofferd en hieraan gehoor gegeven. Precies 1 minuut na middernacht viel de eer aan Peter en Sake om de eerste rally te mogen spelen waarna de anderen volgden. Na een klein uurtje ging een ieder weer huiswaarts met het fijne gevoel dat eindelijk weer mag worden getafeltennist.

Sake (links) en Peter (rechts) staan klaar voor hun eerste slagen direct na middernacht

 

De eerste volle week van coronaproof tafeltennissen

Woensdagochtend

Woensdagochtend ging de eerste reguliere tafeltennisgroep van start. Uiteraard was iedereen wat onwennig met de nieuwe situatie maar het aanpassingsvermogen van onze leden blijkt groot te zijn. Zodoende heeft een ieder naar tevredenheid en met inachtneming van de hygiënemaatregelen fijn kunnen spelen. In de kantine waren de zitplaatsen op minimaal 1,5 meter van elkaar gezet. Desondanks kon er gezellig gekeuveld en bijgepraat worden.

 

Woensdagmiddag- en avond & donderdagochtend

Om de drukte te spreiden, wordt nu ook op woensdagmiddag gespeeld. Er kunnen overigens nog meer leden hiervoor zich opgeven. Woensdagavond is het drukste speelmoment van de week. Ton Smaling is ook weer begonnen met zijn lessen op donderdagochtend, iets waar vele 50+ leden naar hebben uitgekeken. Al deze activiteiten zijn prima verlopen zonder noemenswaardige problemen of klachten.

 

Maandagavond, dinsdagochtend & -avond

Normaal gesproken zou nu de zomerstop voor de trainingen op maandagavond ingegaan zijn. Maar na de lange gedwongen sluiting was er duidelijk behoefte aan om de zomerstop een jaartje over te slaan. Omdat we momenteel zoekende zijn naar een nieuwe trainer, gaan meerdere vrijwilligers de komende weken onze jeugdspelers begeleiden. De aftrap was voor Jacques Teunissen en de jeugd is in goede handen bij hem want hij heeft al eerder jeugdtrainingen verzorgd. Na de jeugd kwamen de volwassenen aan bod. Op dinsdagochtend ging de laatste 50+ seniorengroep van start. Dinsdagavond is als extra speelavond toegevoegd aan ons speelschema en ook nu weer waren de meeste speeltafels bezet.

De conclusie na de eerste week van coronaproof tafeltennissen

De heropening van TTV Kracht en Vriendschap mag een succes worden genoemd. De opkomst in de eerste week was hoger dan verwacht, ondanks het begin van de zomervakantie en de begrijpelijke aarzeling bij sommigen om weer te beginnen. Het is fijn om te zien dat de getroffen maatregelen goed lijken te werken en dat onze leden hiermee goed kunnen omgaan. Onze dank gaat uit naar de vele leden die bereid zijn gevonden om als coronavrijwilliger op te treden tijdens onze openingstijden.

 

Vooruitblik

Het verruimen van onze openingstijden heeft zeker geholpen om de drukte te spreiden en zo onder het maximum van 16 personen te blijven.  Maar het is te verwachten dat op sommige momenten de drukte zal gaan toenemen, wanneer de COVID-19 uitbraak in Nederland onder controle blijft en meer leden het vertrouwen krijgen om weer te gaan tafeltennissen. Ook zal na de zomer leden terugkomen van hun vakantieperiode en gaat de najaarscompetitie in september (onder voorbehoud) van start. Na de eerste fase gaan we geleidelijk het aantal speeltafels uitbreiden. Hiervoor is wel nodig om ook het aantal zitplaatsen uit te breiden en daarmee de capaciteit van ons clubgebouw te verhogen. We gaan aan de slag met het verhogen en egaliseren van het terrein naast het clubgebouw om daar een tent neer te kunnen zetten voor een buitenterras met extra zitplaatsen.

Het bestuur zal de informatie en richtlijnen van de relevante instanties goed in te gaten houden en indien nodig de genomen maatregelen aanscherpen of juist verder versoepelen.