Onze club heeft zo’n 25 vrijwilligers. Het gebouw wordt onderhouden, gerepareerd, er wordt schoongemaakt en de bar beheerd. En ook wordt wekelijks de voorraad fris en bier aangevuld en afval verwijderd. De competitie wordt georganiseerd, evenals toernooien en de jeugd wordt begeleid. En als laatste  wordt de club bestuurd waarbij het bestuur wordt geholpen met adviezen. Zonder deze inzet kan Kracht & Vriendschap niet bestaan. Daarom heeft het bestuur alle vrijwilligers een leuke attentie gebracht als dank voor de inzet in 2018!

Monique overhandigt presentje aan vrijwilligster Ria van Dijk.